Tinn kommunestyre enstemmig inn for nordre trasé

radmann-rune-lodoen-foto-tinn-kom

Nasjonale hensyn må avgjøre, ikke lokale særinteresser, mener rådmann Rune Lødø. Tinn kommunestyre er enig. Foto Tinn kommune.

”Tinn kommune tilrår at ny trase for 134 mellom Gvammen og Vågslid skal gå i ein ny, innkorta korridor nord for dagens E134.” Dette var det enstemmige vedtaket kommunestyret i Tinn gjorde i går. Dermed står ytterligere en lokal aktør i Telemark bak løsningen som Statens vegvesen anbefaler, og som vil gi en innkorting på 35 kilometer på hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet. Løsningen vil gi en økt samfunnsmessig nytteverdi på 13 milliarder kroner, sammenlignet med ny vei som følger den gamle omveien om Seljord.

Vedtaket i Tinn kommunestyre var i tråd med innstillingen fra rådmann Rune Lødøen, som understreker at dette er en sak som betyr mye for Telemark og Tinn:

”Det er viktig at E134 får status som hovudvegsamband mellom Østlandet og Vestlandet”, skriver han, og trekker frem tre viktige føringer for hva kommunen bør gå inn for: For det første må E134 som hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet bli en moderne og effektiv transportåre. For det andre må den mest effektive og raskest mulige traseen velges. Og for det tredje: Telemark må stå sammen om det endelige valget av trasé.

”Dette betyr at ein må leggje nasjonale omsyn til grunn i denne saka – ikkje lokalpolitiske. Ein kan ha forståing for at dei kommunane som E134 i dag går gjennom er uroa for konsekvensane ved val av ein annan trase. Difor er det viktig at desse får gode og effektive tilførselsvegar til hovudvegsambandet, dette gjeld også andre kommunar t.d. Tinn”, skirver rådmannen i innstillingen som kommunestyret enstemmig sluttet seg til.

 

 

Share This