Nasjonale hensyn, ikke særinteresser, må avgjøre veivalget mellom øst og vest

Stein Fyksen har vært sentral i en rekke store veiprosjekter. Nå er han helt klar på at E134 er beste løsning mellom øst og vest. Foto Erik Larsstuen, Statens vegvesen.

Stein Fyksen har vært sentral i en rekke store veiprosjekter. Nå er han helt klar på at E134 er beste løsning mellom øst og vest. Foto Erik Larsstuen, Statens vegvesen.

Kommentar i TA av Stein Fyksen, tidligere veisjef.

Samferdselsdepartementet har gjort det klart at regjeringen vil satse på én hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet, og at denne skal være så god at den blir det naturlige valget for tungtrafikken. Da er det viktig at overordnede nasjonale hensyn får avgjøre hvilket av de aktuelle veialternativene regjeringen velger.

  Les mer →

– Et logisk veivalg for regjeringen

E134 er alene om å ha potensial for å bidra til næringsutvikling i store regioner, sier Knut Selberg.

E134 er alene om å ha potensial for å bidra til næringsutvikling i store regioner, sier Knut Selberg.

– Ut fra et samfunnsperspektiv er E134 over Haukeli det logiske valget når regjeringen skal velge ny hovedforbindelse mellom øst og vest. Denne løsningen knytter sammen to av landets mest folkerike regioner, og vil dermed gi vesentlig høyere nytteverdi enn noen av alternativene, sier sivilarkitekt, planlegger MNAL og professor emeritus i vei og trafikkmiljø Knut Selberg. Les mer →

– E134 Miljøvegen – eneste alternativ mellom øst og vest som duger både i dag og fremtiden

Navnet ”E134 Miljøvegen” er valgt fordi dette er en vei som vil gi lavere utslipp og mindre inngrep i dyrket mark enn noe alternativ, sier Svein Sem. Foto Unni Buverud / Telen.

Navnet ”E134 Miljøvegen” er valgt fordi dette er en vei som vil gi lavere utslipp og mindre inngrep i dyrket mark enn noe alternativ, sier Svein Sem. Foto Unni Buverud / Telen.

Det finnes fem aktuelle valg for ny hovedvei mellom Oslo og Bergen. Ett skiller seg klart ut: E134 Miljøvegen er kortest, raskest, vintersikker og mest miljøvennlig. Og forslaget har en forgrening til Haugesund, noe som gjør veien til en effektiv hovedforbindelse mellom hele regionen fra Stavanger til Bergen og Østlandet. Det betyr høy samfunnsmessig nytteverdi, og grunnlag for fire gjennomgående kjørefelter.

Les mer →

– E134 Miljøvegen er klart beste alternativ

Med en forgrening til Haugesund vil E139 Miljøvegen bli det naturlige veivalget til Oslo og Østlandet for hele regionen mellom Stavanger og Bergen, sier Dag Bjørnland.

Med en forgrening til Haugesund vil E139 Miljøvegen bli det naturlige veivalget til Oslo og Østlandet for hele regionen mellom Stavanger og Bergen, sier Dag Bjørnland.

Hvilket av alternativene til ny hovedvei mellom Oslo og Bergen bør regjeringen velge? Professor emeritus Dag Bjørnland, nestor i skandinavisk samferdselsforskning, er ikke i tvil: E134 Miljøvegen er den klart beste løsningen både trafikkmessig og for miljøet. Den har dessuten høyere nytteverdi for samfunnet enn noen av alternativene, og er alene om et trafikkgrunnlag som tilsier fire gjennomgående kjørefelter når veien står ferdig.

Les mer →