Oslofjordforbindelsen: VØV slutter seg til ESA-klage

 

Regjeringen vil bygge ny Oslofjordtunnel med lange stigninger i begge retninger, og som er brattere enn EUs tunnelsikkerhetsdirektiv tillater. Det betyr enda flere farlige branner i overopphetede vogntog. – Tunnelen er en del av E134, og VØV har valgt å slutte seg til klagesaken som er reist for kontrollorganet ESA for å få vedtaket kjent ulovlig. Men uansett må norske politikere omgjøre vedtaket til fordel for bro, sier Nicolai Østhus.

«Vegforum Øst-Vest er siste organisasjon som nå kaster seg inn i kampen for å stoppe utvidelsen av Oslofjordtunnelen», skriver Røyken og Hurum Avis i utgaven for 2. juli.

– Vi ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte tunnel med to løp ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv, og dermed vil være ulovlig, uttaler Nicolai Østhus, daglig leder i VØV, til avisen. Han understreker at Oslofjordkryssingen er en viktig del av E134, og at det er uholdbart at en så sterkt trafikkert nasjonal trafikkåre er stengt så ofte som i underkant av 200 ganger i året.

«Den sene klagebehandlingen til ESA om å bygge ut Oslofjordtunnelen, får stadig flere organisasjoner til å melde seg på i motstanden mot det planlagte tunnelløpet. Fra før av har Norges Lastebileier-Forbund, KNA og Yrkestrafikkforbundet sluttet seg til klagen som Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har sendt inn til EUs kontrollorgan,» skriver avisen videre.

Les hele artikkelen her (abonnement)

 

Share This