Styret

Som styre i Foreningen Vegforum Øst–Vest er følgende valgt for 2019/2020:

STYRELEDER
Asbjørn Espeset
Mob.: 909 91 973, E post: asbjornespeset@gmail.com

 

NESTLEDER

Halvor Grene
Mob.: 970 56 029, E post: halvor@grene.org

 

STYREMEDLEMMER

Asbjørn Gardsjord
Mob.: 909 87 828, E post: asbj.gards@gmail.com

 

Svein Sem
Mob.: 902 83 121, E post: svei-hal@online.no>

 

Arne Skogheim
Mob.: 951 20 107, E post: arne.skogheim@outlook.com

 

Kjell Solheim

Mob.: 415 11 435, E post: glaservn@gmail.com