Ordførar i Tysvær kommune Sigmund Lier: Kvifor det er så viktig med gode vegar for å sikre meir verdiskaping i framtida. -YouTube/watch

facebook.com 18.08.20 

Share This