Nå krysser E134 Oslofjorden – i brannfarlig tunnel

Nye skilter markerer at tidligere rv23 er blitt en del av E134. Ved avkjøringen på østsiden av Oslofjorden håper vi å se skilt merket «Bergen» om ikke så lenge – armen fra E134 til Bergen må realiseres så raskt som mulig!

Sist mandag var de på plass, de første skiltene som markerer at strekningen mellom Vassum i Akershus og Lier i Buskerud er blitt en del av E134. Den tidligere riksvei 23 er dermed markert som et ledd i hovedforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet. Det innebærer imidlertid at også den brannfarlige, ulykkesbefengte og svært ofte stengte Oslofjordtunnelen er blitt en del av forbindelsen.

«Stopp ny Oslofjordtunnel» skriver OBVs Olav Ellevset og Geir A. Mo fra NLF i bransjepublikasjonen Moderne transport.Der oppfordrer de vår nye samferdselsminister til å vurdere valget mellom bro og tunnel på ny, uavhengig av hva ESA måtte komme frem til.

Mot alle faginstansers klare råd har regjeringen vedtatt å supplere tunnelen med et nytt, like bratt og brannfarlig løp, istedenfor å velge det anbefalte broalternativet. Organisasjonen Bedre Veier (OBV) mener at planen er i strid med EUs tunnelsikkerhetsdirektiv, som også er bindende for Norge, og har klaget regjeringens avgjørelse inn for overvåkningsorganet ESA.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har sluttet seg til klagen, som også støttes av brukerorganisasjonene «Ja til en flott bro over Oslofjorden» og «Gruppe for oss som vil ha bro i stedet for Oslofjordtunnelen».

Vegforum Øst-Vest slutter seg også til ESA klagen!

Share This