«Ikke kast titalls veimilliarder ut vinduet!»

Skjermbilde 2016-05-25 kl. 14.57.36

Kartet viser totalløsningen som Statens vegvesen anbefaler – det vi kaller genistreken!

Skjermbilde 2016-05-25 kl. 14.57.03

Kartet viser løsningens influensområde.

«Regjeringen Solberg har forhindret Statens vegvesen fra å utrede ‘fergefri arm til Bergen’. Derfor har kommuner og næringsliv på Vestlandet og Østlandet gått sammen og fått laget en grundig fagutredning om armen til Bergen; kall det gjerne en mini-konseptvalgutredning,» skriver Arnfinn Førsund (SMB Stavanger) og John Terje Veseth (Notodden Utvikling) i et innlegg i Aftenposten. Utredningen ble presentert i en stortingshøring 24. mai, samtidig som næringslivet markerte sin misnøye med regjeringens valg. Artikkelforfatterne uttrykker også sin undring over at regjeringen ikke fulgte fagrådet fra Statens vegvesen, som i tillegg til E134 med bergensarm anbefaler Rv52 Hemsedal med fergefri arm til Ålesund via Rv5 som den andre hovedforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet: «Det er soleklart at Statens vegvesens anbefaling er den beste løsningen for Vestlandet og for Norge som helhet», skriver artikkelforfatterne.

Les hele artikkelen i Aftenposten 24.05.16

, , , , ,

Share This