Hyttemafia styrer Bergens samferdselspolitikk

Ingen faktabaserte eller samfunnsøkonomiske argumenter for Rv7 på bekostning av E134, mener Tryggve Lie.

Ingen faktabaserte eller samfunnsøkonomiske argumenter for Rv7 på bekostning av E134, mener Tryggve Lie.

For hyttefolket blant politikerne, journalistene og i Bergens Næringsråd er det letteste vei til hyttene på Voss, Haugastøl og Geilo som gjelder.

Av Tryggve Lie, Medlem i Vegforum Øst–Vest
Innlegget er tidligere trykt i Bergens Tidende 20. april 2016

Samferdselsdepartementet har valgt E134 som hovedvei mellom Øst- og Vest-Norge. Valget er sterkt tilrådd av fagfolkene i Statens vegvesen på grunnlag av følgende fakta:

  • E134 fra Oslo-Drammen til Stavanger-Haugesund, og med arm til Bergen (Hordalandsdiagonalen), vil bli samfunnsøkonomisk svært lønnsom. Den vil bli 38 milliarder kroner mer lønnsom enn satsing på Rv7 (Hardangervidda), og 40 milliarder mer lønnsom enn E16 via Hemsedal.
  • Med de planlagte, økonomisk overkommelige nedkortinger og utbedringer vil E134 få 380 km kjørelengde mellom Bergen og Oslo, den korteste og raskeste av alle mulige alternativ.
  • Med den foreslåtte og prioriterte (av Statens vegvesen) tunnelkryssingen av Oslofjorden mellom Horten og Moss vil Bergen via E134 og via Kongsberg-Horten få en kjøreavstand til Svinesund og svenskegrensen som er 170 km kortere enn ved kjøring via Rv7 rundt Oslo.
  • E134 vil bli 100 prosent vintersikker ved at man satser på lang Haukelitunnel mellom Valldal-Tyrveli (Vågsli). Den vil bli lang, men likevel kortere enn Lærdalstunnelen.
  • E134 med lang Haukelitunnel vil gi god skjerming og sikkerhet for reinen på Vestvidda.

Ved lang Haukelitunnel vil veiens høyeste punkt bli kun 860m, mens Rv7 går opp i over 1200m. Det gjør E134 til en miljømessig mye «renere» vei med mindre CO2-utslipp fra trailere og biltrafikken generelt. Måbødalen på Rv7 karakteriseres derimot som en samferdselsmessig miljøbombe.

Hvilke argumenter står da igjen for gi prioritet til Rv7 på bekostning av E134 og Hordalandsdiagonalen? Ingen faktabaserte eller samfunnsøkonomiske argumenter, mener jeg. Men for hyttefolket blant politikerne, journalistene og i Bergens Næringsråd er det ønsket om letteste og raskeste vei til hyttene på Voss, Haugastøl og Geilo som gjelder.

Dessverre ser det ut for at denne lobbyen har gode forbindelser i regjeringen. Hordalandsdiagonalen, som alene er beregnet å gi en positiv samfunnsnytte på 14 milliarder, er nedprioritert til fordel for det E16 Bergen-Voss. Hytte-mafiaen jobber nå intenst, via betalt lobbyist fra bergenspolitikken, for neste trinn i sin samferdselspolitikk: Valget av «hytteveien» Rv7 som hovedvei nummer to i Øst-Vest-sambandet.

Det er dypt skuffende at regjeringen, som ellers klart har uttrykt at samfunnsøkonomisk lønnsomme samferdselsprosjekt skal prioriteres, helt tydelig har latt seg presse og overtale av lobbyister og hyttemafia til å se bort fra fellesskapets interesser i denne saken.

, , ,

Share This