Høyringsfråsegn: Lang Haukeli-tunnel naudsynt for vintersikker  E134

Oversiktskart, strekninga Vågsli–Seljestad. Statens vegvesen

– For at E134 i framtida skal oppfylle funksjonen som eitt av hovudsambanda mellom Austlandet og Vestlandet, må målet for dei nye Haukeli-tunnelane vere å etablere eit vintersikkert samband. Den beste garantien for dette er bygging av lang tunnel frå Røldal til Vågsli. Kommunedelplanane må reviderast for å oppfylle dette målet, skriv Vegforum Øst–Vest i ei høyringsfråsegn til Statens vegvesen. Fråsegna er svar på framlegget til detaljregulering for E134, strekninga Vågsli–Seljestad. Vegforum Øst–Vest peiker òg på at lang tunnel vil gje ein historisk sjanse til å avlaste eit stort fjellområde for miljøulempene med tungtrafikken, og til å ta vare på villreinstammen.

Les heile fråsegna nedanfor.

Share This