Høyres Øyvind Halleraker ut mot Vegforum Øst–Vest

Øyvind Halleraker spør om hvorfor skal et veiforum i Telemark skal uttale seg om hva som er best for Bergen

Øyvind Halleraker mener at Vegforum Øst-Vest ikke skjønner politiske prosesser.

DEBATT: Hvorfor i all verden skal vi ha flere veier til Bergen via Sogn og Fjordane? Og hvorfor skal et Vegforum i Telemark uttale seg om hva som er best for Bergen?

Av Øyvind U. Halleraker
Stortingsrepresentant for Høyre,
første nestleder Utenriks-og forsvarskomiteen

Stortinget bestemte i 1991 at E16 skulle være stamvei øst–vest. Siden den tid har det flommet med statlige veikroner fra Ap-regjeringer til dette – uten bompenger! Andre har måttet tilfredsstille trafikantenes behov på deres preferanser, men med bompenger. (E134 og Rv7).
Jeg har sittet i Hordaland fylkesting i 14 år, tatt initiativ til og jobbet for en rekke av forbedringene på E134. (Åkrafjorden, Rullestad og tunnelene på fjellet)

Deretter har jeg vært Høyres transportpolitiske talsmann. Jeg bor dessuten på Bømlo og har hytte i Telemark, så jeg kjenner E134 bedre enn de fleste!

Dessverre må jeg konstatere at Vegforum Øst–Vest sin kamp mot Rv7, viser at dere ikke skjønner politiske prosesser og hvordan flertall dannes. Mitt råd er derfor ; kjemp for deres eget prosjekt, men ikke snakk negativt om andre  – det er nemlig de samme beslutningstakerne dere møter.

For å få igjennom store veiprosjekt må man ha flest mulig venner – ikke motsatt.

Share This