Høyre alene igjen på vidda?

Høyre er snart alene igjenom å ville ha Rv7 over Hardangervidda som fremtidens hovedvei mellom øst og vest. Foto Christoffer H. Støle / Wikimedia Commons

Ensomt på vidda: Høyre er snart alene om å ville ha Rv7 over Hardangervidda som fremtidens hovedvei mellom øst og vest. Foto Christoffer H. Støle / Wikimedia Commons

Med Høyre i spissen gjør regjeringen hva den kan for at Rv7 over Hardangervidda skal bli ny hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. Det vil være et av de mest monumentale feilgrep i nyere norsk samferdsels-historie, med nær 40 milliarder kroner dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn beste alternativ.

Av regjeringens konklusjoner på Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet, utarbeidet av Statens vegvesen (SVV) på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, fremgår det at E134 skal bli én av to hovedforbindelser mellom Vestlandet og Østlandet. Likevel sier regjeringen samtidig nei til SVVs ønske om konseptvalgutredning av en arm fra E134 ved Odda til Bergen, enda denne armen vil øke E134s samfunnsøkonomiske lønnsomhet med 14 milliarder kroner, fra 12 milliarder uten arm til totalt 26 milliarder kroner med. Det finnes knapt noe annet veiprosjekt med tilsvarende lønnsomhet. Til sammenligning: Alternativet over Hardangervidda (Rv7) har en lønnsomhet på minus 12 milliarder kroner.

Det er ingen hemmelighet at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ville ha bergensarmen, og at det er Høyre som har stoppet videre utredning. Snevre særinteresser har fått partiet til å arbeide for at Rv7 over Hardangervidda skal bli hovedforbindelse nummer to. Derfor må ikke bergensarmen utredes før Rv7-alternativet er et etablert faktum. Det er åpenbart at disse to veiene til Bergen ligger for nær hverandre til at begge kan bygges, og en konseptvalgutredning vil bekrefte SVVs konklusjon om at E134 med arm er en langt mer lønnsom løsning, som dessuten gir en kortere, raskere og sikrere vei fra Bergen til Oslo og Østlandet. Samtidig vil Rv52 gjennom Hemsedal fremstå som en mer rasjonell øst–vest-forbindelse nummer to, som med en fremtidig utbygging av Rv5 vil gi korteste vei mellom det sentrale Østlandsområdet og Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Sammen med E134 med bergensarm får vi da en optimal totalløsning som knytter Bergen og hele Vestlandet sammen med Oslo og hele Østlandet.

De tunge argumentene fra Hardangervidda-tilhengerne er påfallende få, og etter et enstemmig vedtak om Rv7 i fylkesutvalget i Hordaland for et år siden, har de fleste fylkespartiene siden kommet på andre tanker. Det begynner å bli ensomt rundt Høyre på vidda. Så gir da også SVVs øst–vest-utredning et solid beslutningsgrunnlag, som tydelig viser at E134 med arm til Bergen og Rv52 over Hemsedal må legges til grunn i det videre arbeidet med Nasjonal transportplan 2018–2029.

 

Dag Bjørnland, professor em. i samferdsel og logistikk, tidligere leder av Transportøkonomisk institutt

Stein Fyksen, tidligere prosjektdirektør i Statens vegvesen og leder av Vegdirektoratets planavdeling

Knut Selberg, sivilarkitekt og planlegger MNAL, professor em. i vei og trafikkmiljø

Ivar Sørlie, tidligere samferdselssjef og leder av Transportøkonomisk institutt

Innlegget er tidligere publisert i Bergens Tidende 03.05.16

Share This