«Helge Hopens glitrende argumenter for ‘Fergefri arm’ til Bergen»

Det skal velges to hovedveier mellom Vest og Øst. E134 er allerede valgt. De to hovedtraseen som velges bør utfylle hverandre og ha et størst mulig geografisk nedslagsfelt.

Det skal velges to hovedveier mellom Vest og Øst. E134 er allerede valgt. De to hovedtraseen som velges bør utfylle hverandre og ha et størst mulig geografisk nedslagsfelt.

– Vi er Helge Hopen takk skyldig. For Rv7-forkjemperne må det være et stort problem at hans konklusjoner ikke samsvarer med hans interessante fakta og glitrende argumenter.  Hans trafikkanalyser tegner et bilde der en fullverdig E134 med ‘fergefri bergensarm’ utgjør en alvorlig trussel mot så vel Rv52 over Hemsedal som Rv7. Det ironiske er at han faktisk legger for dagen noen av de beste argumentene for at armen bør bygges – og jo før jo heller, skriver Arnfinn Førsund, leder for Hordalandsdiagonalen AS.

Les hele innlegget i Porten.no 11.09.16

Share This