Haukeligvegen AS støtter Statens vegvesen sine tilrådingar for E134 og Rv52

Full støtte til Statens vegvesen frå Haukeliveigen AS og styreleiar Roald Aga Haug.

Full støtte til Statens vegvesen frå Haukeliveigen AS og styreleiar Roald Aga Haug.

Haukelivegen AS, interesseorganisasjon som arbeider for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23, har gitt si høyringsuttale til konsekvensutgreiingane for Gvammen–Vågsli og Gol–Voss. Konklusjonane er på linje med dei tilrådingane Statens vegvesen har gitt.


15202663_1772812629603107_2152629178838670120_n

Share This