«Gode veier over fjellet»

– En eventuell arm til Bergen fra E134 ligger langt frem i tid I tillegg sier han at valg av traseer selvsagt må bygges på hva som tjener landet for fremtiden

– En eventuell arm til Bergen fra E134 ligger langt frem i tid. Men valg av traseer må selvsagt bygges på hva som tjener landet for fremtiden, hevder Nikolai Astrup. Foto Pia Prestmo / Wikimedia Commons.

«Knut Olaf Sunde og Erik Grieg Riisnæs har i flere likelydende innlegg fremmet grunnløse og fantasifulle påstander om hva Høyre mener om valg av nye stamveier fra Østlandet til Vestlandet», skriver Nikolai Astrup, leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité (H), i et innlegg der han imøtegår artikkelen de to tidligere har publisert i Hardanger Folkeblad, Vest-Telemark Blad, Aksjon Bedre Vei og VØVs nettsider (se nedenfor).

«Regjeringen har besluttet at det skal være to vintersikre stamveier over fjellet. Den ene er allerede valgt, og det er E134 fra Haugesund til Drammen. Det er også bestemt at den andre enten skal være riksvei 7 over Hardangervidda eller riksvei 52 over Hemsedalsfjellet. Sunde og Riisnæs mener å vite at Høyre allerede har bestemt seg for riksvei 7 over Hardangervidda. Sunde og Riisnæs har ikke belegg for denne påstanden, og den er heller ikke korrekt. Høyre har ikke besluttet hvilken trasé vi ønsker. Sunde og Riisnæs ønsker seg en konsekvensutredningen av en «arm til Bergen» på E134. Ettersom Høyre og regjeringen har sagt at denne konsekvensutredningen ikke er aktuell å gjennomføre så lang tid før armen eventuelt skal bygges, så leder det de to til å konkludere med at Høyre vil velge riksvei 7 over riksvei 52. Det Sunde og Riisnæs ser bort fra, er at konsekvensutredningen av R7/R52 vil ta høyde for en eventuell arm til Bergen på E134. Dermed har vi gode forutsetninger for å mene noe om nordlig trasévalg selv uten å konsekvensutrede selve armen nå.

Hvorfor ikke konsekvensutrede armen til Bergen med en gang? For det første ligger en eventuell arm til Bergen på E134 langt frem i tid. Det betyr at en konsekvensutredning av denne nå, vil måtte følges av en ny utredning senere. For det andre vil de aller fleste være enig i at det mest presserende i årene fremover er å sørge for to gode og vintersikre fjelloverganger mellom øst og vest, ikke å bygge en ny bro over Hardangerfjorden. Det hjelper lite med en ny bro over Hardangerfjorden, hvis vogntogene står fast i fjellet. På kort og mellomlang sikt er det derfor utbedringer av to vintersikre traseer som må prioriteres. La meg likevel understreke at valg av traseer selvsagt må bygges på hva som tjener landet for fremtiden, » skriver Nikolai Astrup.

Share This