«Genistreken til Bergen»

– Stadig flere peker på at armen til Bergen er en nødvendig del av det fremtidige Øst–Vest-sambandet, skriver Arnfinn Førsund.

– Stadig flere peker på at armen til Bergen er en nødvendig del av det fremtidige Øst–Vest-sambandet, skriver Arnfinn Førsund.

«Som fagetat må Statens vegvesen ha frie hender til å lage de utredningene som er nødvendige. Det er høyst problematisk at Solberg-regjeringen beordret Vegvesenet til å avstå fra å utrede det som Øst–Vest-utredningen dokumenterer vil være Norges mest lønnsomme samferdselsprosjekt: ‘Ferjefri arm til Bergen’, skriver Arnfinn Førsund, daglig leder i Hordalandsdiagonalen AS, i et innlegg i Haugesunds Avis. Han understreker at det er betryggende at leder i Stortingets transportkomité, Nicolai Astrup fra Høyre, gjentatte ganger har uttalt at Hordalandsdiagonalen vil være en del av totalvurderingen når man skal velge Øst–Vest-hovedvei nr. 2, og at Astrup legger vekt på at Høyre ennå ikke har konkludert i denne saken. «Det vi er sterkt uenig i, er påstanden fra Astrup og enkelte av hans partikolleger om at ‘armen til Bergen’ er så dyr og ligger så langt frem i tid at det ikke er hensiktsmessig å utrede dette prosjektet nå, skriver Førsund videre.
Les hele innlegget i Haugesunds Avis 20.07.16

Share This